Raadet

Akademiraadet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv.

De 12 medlemmer i Akademiraadet (6 arkitekter og 6 billedkunstnere) vælges af og blandt Akademiets 60 medlemmer for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Akademiraadets formand og næstformand vælges af rådet for 2 år, formanden dog maksimalt 4 år i alt. Formanden tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er – som præsident for Akademiet - overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger.

Akademiraadets forretningsudvalg består af 4 medlemmer: Formand, næstformand, formanden for arkitekturfaggruppen og formanden for billedkunstfaggruppen.

Forretningsudvalget forbereder sager, der skal forelægges for rådet. Forretningsudvalgets medlemmer er også bestyrelse for en række legater og valgbestyrelse i forbindelse med valg i Kunstnersamfundet hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen.

Se medlemmerne af Akademiraadet