Information » Information » Kontakt

Kontakt til Akademiraadet

 

 

E-post: info@akademiraadet.dk

Tlf. +45 33 74 49 10  - hverdage kl. 10-15.

Kontoret holder lukket torsdag og fredag den 15. og 16. februar.

Formanden, billedkunstner Milena Bonifacini, kan kontaktes via sekretariatet.

Sekretariatet

Camilla Cadell
Kunstfaglig medarbejder
camcad@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 13

Pernille Kure
Kontorfuldmægtig
perkur@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 14

Mette Sloth Møller
Fuldmægtig
metslo@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 11

Anne Marie Nehammer
Akademisekretær
anmane@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 12

Adresse
Akademiraadet
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten - 1050 København K

The Royal Academy of Fine Arts, The Academy Council
Kongens Nytorv 1, 2. nd floor on the left - 1050 Copenhagen, Denmark

EAN-locationsnummer: 5798000791787
CVR nr. 11887252

Medlem af Kunstnersamfundet: The Royal Academy of Fine Arts, member of the Society of Artists.