Om legater

OBS I 2022 VIL DER - PÅ GRUND AF DE LAVE AFKAST PÅ LEGATERNES FORMUER - IKKE VÆRE MULIGHED FOR AT SØGE AKADEMIRAADETS LEGATER.

Akademiraadet uddeler hvert år en række legater, der ligger i en størrelsesorden på 3-40.000 kroner. Nogle af disse legater kan søges i løbet af oktober (se nærmere for ansøgningsfrist under Legater) - andre tildeles uansøgt.

Stipendie- og legatudvalget indstiller årets modtagere af disse legater til rådet, som herefter beslutter, hvem der skal modtage legaterne.
Der nedsættes et nyt Stipendie- og legatudvalg hvert år (se medlemmerne her). Legattildelingerne kan ses under Legater/uddelinger.

Læs mere om Akademiraadets legater

Akademiraadet uddeler også andre legater i løbet af året, disse beskrives nedenfor.

Vilhelm Pachts Kunstnerlegat
Vilhelm Pacht (1843-1912) var kunstmaler, grafiker, fabrikant af "Pachts Kunstnerfarver" og desuden indehaver af ”Panorama” på Rådhuspladsen i København. I 1912 skænkede Vilhelm Pacht en ejendom i Holte til et kunstnerboliglegat, og maleren Karl Larsen beboede ejendommen til sin død i 1977. Ejendommen blev solgt i 1978, og legatmidlerne uddeles nu af Akademiraadet som hæderslegat til de betydeligste kunstnere i Danmark. 
Læs motiveringerne

Akademiraadet har siden 2007 uddelt Vilhelm Pachts Kunstnerlegat til følgende:

Billedkunstner Lise Nørholm (2022)

Billedkunstner Jacob Kirkegaard (2021)

Ingen uddeling i 2020

Billedkunstner Jytte Høj (2019)

Billedkunstner Lars Worm (2018)

Billedkunstner Pia Rönicke (2018)

Billedkunstner Troels Wörsel (2017)

Billedkunstner Stense Andrea Lind-Valdan (2017)

Billedkunstner Anna Sørensen (2016)

Billedkunstner Karin Lorentzen (2015)

Billedkunstner Leif Kath (2014)

Billedkunstneren Jytte Rex (2013)

Billedkunstneren Jesper Just (2012)

Billedkunstneren John Kørner (2012)

Billedkunstneren Oda Knudsen (2011)

Billedkunstneren Finn Naur Petersen (2010)

Billedhuggeren Kirsten Ortved (2009)

Malerne Mogens Gissel og Poul Pedersen (2008)

Maleren Katya Sander (2007)

 

Ruth og Finn Torjussens Fond
Fonden er stiftet af tidl. direktør i HT Finn Torjussen og hustru, og siden 1993 har fonden hvert år ydet hædersgaver til danske bildende kunstnere.
Læs motiveringerne

Ruth og Finn Torjussens legat er siden 2008 uddelt til følgende billedkunstnere:

Billedkunstner Anne Haaning (2022)

Billedkunstner Kristoffer Akselbo (2021)

Ingen uddeling i 2020

Billedkunsteren Oda Knudsen (2019)

Billedkunsteren Joachim Koester (2018)

Billedkunsteren Kirsten Justesen (2017)

Billedkunsteren Svend Danielsen (2016)

Billedkunsteren Jytte Høy (2015)

Billedkunstnerne Henrik B. Andersen og Marie Søndergaard Lolk (2014)

Billedkunstnerne Jesper Christiansen og Ann Lislegaard (2013)

Billedkunstneren Poul Pedersen (2012)

Billedkunstnerne Martin Richard Olsen og Rikke Ravn Sørensen (2011)

Billedkunstneren Martin Erik Andersen (2010)

Billedkunstneren Søren Martinsen (2009)

Billedkunstneren Ane Mette Ruge (2008)

 

Sven Hols’ Legat
Sven Hols’ Legat er stiftet i 2000 af boet efter Sven Holger Schmidt og hustru, Fru Else Liddy Schmidt, med det formål at yde hædersgaver, i form af rejselegater til danske kunstmalere som anerkendelse for værdifuld kunstnerisk indsats. 

Sven Hols’ Legat er siden 2002 uddelt til følgende:

2022

 
   
   
   

2021

 
Torben Ebbesen
Molly Haslund
Mette Vangsgaard
 
  Tumi Magnusson
  Jakob Hunosøe
  Nina Beier

 

 2020

 
  Jens Axel Beck
  Nanna Riis Andersen
  Fie Norsker

2019
 
  Leif Kath
  Suzette Gemzøe
  Sophie Hjerl

2018
 
  Ingen modtagere dette år

2017
 
  Al Masson
  Ursula Reuter Christiansen

2016
 
  Anette Harboe Flensburg
  Marie Søndergaard Lolk
  Peter Bonde
  Peter Holst Henckel

2015
 
  Jes Fomsgaard
  Claus Egemose
  Kathrine Ærtebjerg
  Astrid Svangren

2014
 
  Malene Landgreen
  Viera Collaro
  Jeanette Ehlers
  Mogens Gissel

2013
 
  Lise Harlev
  Ann Lislegaard
  Anna Fro Vodder
  Anders Kirkegaard

2012
 
  Kirstine Roepstorff
  Lise Nørholm
  Ole Sporring
  Kasper Bonnén
  Leonard Forslund

2011
 
  Ellen Hyllemose
  Cai-Ulrich von Platen
  Kristian Devantier

2010
 
  Milena Bonifacini
  Knud Odde

2009
 
  Mette Winckelman

2009
 
  Christian Schmidt Rasmussen
  Ole Prip Hansen

2008
 
  Jytte Rex
  Claus H. Jensen

2007
 
  Malene Bach 
  Jørgen Teik Hansen

2006
 
  Bodil Nielsen
  Jørgen Michaelsen

2005
 
  Svend Danielsen
  Eva Öhrling

2004
 
  Merete Barker
  Nils Erik Gjerdevik

2003
 
  Oda Knudsen
  Tal R

2002
 
  Agnete Bjerre
  Kehnet Nielsen